top of page

PROČ TU JSME
A CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Domov

Jsme relativně početným společenstvím, takže se snažíme klást důraz budování dobrých vztahů menší skupinky. Nic neudělá domov domovem více než láska lidí, ke kterým se můžete vždycky vrátit. Stejně tak sdílení společných radostí
i těžkostí je něco, co každý z nás potřebuje. Nemůžeme nahradit ničí přirozenou rodinu, ale protože Bůh je naším nebeským Otcem, chápeme naše vztahy jako sourozenecké. To jak se chováme ke druhým, ukazuje na to, jak se
chováme k Bohu samotnému. Proto je třeba si umět rychle odpouštět a přijímat jeden druhého tak, jako Bůh přijal nás.

 

Porozumění v rozdílnosti

Chceme být společenstvím lidí kteří umí respektovat lidskou rozdílnost. Zejména každá generace je dnes velmi odlišná
a proto nám záleží dobrých vztazích napříč všemi generacemi, které se vzájemně obohacují. To stejné platí i o rozdílech kulturních, názorových nebo společenských. Ke všemu je důležitá vzájemná úcta a ochota umět se na sebe dívat očima toho druhého. Porozumění v rozdílnosti souvisí také s chápáním víry a Bible. Ne na vše budeme mít jedinou správnou odpověď. V církvi se obecně můžeme setkávat s různou praxí, či trendy a proto je třeba rozlišovat mezi věcmi podstatnými a nepodstatnými. Biblicky vyjádřeno: "všechno je dovoleno, ale ne vše prospívá ke společnému růstu".

Nadčasovost

Chceme být církví současnou. Uvědomujeme si, že naše víra vychází ze starých textů Bible, které jsou svým poselstvím zcela nadčasové. Přesto za sebou nechceme tahat břemeno starých tradic a kultur předchozích generací, které se do dnešního světa nehodí, nebo vytváří zbytečné překážky v porozumění. To v sobě nese nejen zájem o hezké prostředí,
ale také ochotu měnit naše zvyky, aby vše co děláme dávalo smysl v čase ve kterém se momentálně nacházíme.

Zbožnost

Chceme být lidmi, kteří dělají Bohu radost. Vztah s Bohem je to nejvzácnější, co jako křesťané našli. Nese v sobě touhu Boha stále poznávat, učit se a poslouchat, co nám sděluje do našich životů. Základním nástrojem je v tom znalost Bible, osobní modlitby a rozhodnutí mít Boha "stále před očima", stále na prvním místě v životě.

Dobrovolná služba

Snažíme se být aktivní. Chceme se podílet na budování církve podle svých schopností. Bůh každému z nás dává nějaký dar či schopnost, kterou můžeme využít pro budování Jeho království. Nejde o to svou činností získávat ocenění od Boha nebo od lidí. Jde o radost z toho, že se můžeme podílet na Božích záměrech už tady na zemi a směřovat svou pozornost
k cílům, které mohou mít věčnou hodnotu a pozitivní dopad na životy lidí kolem nás.

Sdílení evangelia

Chceme svoji víru přirozeným způsobem sdílet s ostatními. Křesťanská zvěst je dobrou zprávou pro každého člověka. Bůh nám dává poznávat svou lásku, osvobozuje od hříchu a mění náš život k lepšímu. Ať už doma nebo v církví pracujeme na čemkoli, chceme to dělat takovým způsobem a s takovým záměrem, abychom mnoha dalším lidem pomohli poznat Boží lásku a opustit případné mylné představy o křesťanské víře, církvi a Bohu.  

pavel.jpg

Pavel Harabus

zoli.jpg

Zoltán Édes

Zástupce pastora

zoltan.edes@cirkevbrno.cz

tom.jpg

Tomáš Mikuš

Starší sboru

tomas.mikus@cirkevbrno.cz

martin.jpg

Martin Kučera

Starší sboru

martin.kucera@cirkevbrno.cz

karel1.jpg

Karel Hauptman

Starší sboru

karel.hauptman@cirkevbrno.cz

110175828_2991333927610648_4508825739613468229_n_edited.jpg

Nelly Musilová

Pastor pro mládež a starší sboru

nelly.musilova@cirkevbrno.cz

Chceme budovat zdravou a motivující církev,

ve které se budou lidé všech generací setkávat s Bohem, duchovně růst, učit se mu sloužit

a seznamovat svět s osobou a dílem Ježíše Krista 

bottom of page