CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Domov

Jsme relativně početným společenstvím, takže se snažíme klást důraz na menší skupinky a budování dobrých vztahů. Nic neudělá domov domovem více než láska lidí, ke kterým se můžete vždycky vrátit. Stejně tak sdílení společných radostí i těžkostí je něco, co každý z nás potřebuje. Nemůžeme nahradit ničí přirozenou rodinu, ale protože Bůh je naším nebeským Otcem, chápeme naše vztahy jako sourozenecké. Proto se snažíme přijímat jeden druhého tak, jako Bůh přijal nás.

 

Porozumění v rozdílnosti

Chceme být církví, kde se cítí dobře všechny generace. K tomu je důležitá vzájemná úcta a ochota umět se na sebe dívat očima toho druhého. To stejné platí i o rozdílech kulturních, názorových nebo společenských. Porozumění v rozdílnosti souvisí nejen se zdravým nadhledem a vyvážeností, ale zejména se skutečnou láskou k druhým, která je základem pro zdravé vztahy. V církvi se obecně můžeme setkávat s různými trendy a proto je třeba rozlišovat mezi věcmi podstatnými a nepodstanými. Biblicky vyjádřeno: "všechno je dovoleno, ale ne vše prospívá ke společnému růstu".

Nadčasovost

Chceme být církví současnou. Uvědomujeme si, že naše víra vychází ze starých textů Bible, které jsou svým poselstvím zcela nadčasové. Přesto za sebou nechceme tahat břemeno starých tradic a kultur předchozích generací, které se do dnešního světa nehodí, nebo vytváří zbytečné překážky v porozumění.

Zbožnost

Chceme být lidmi, kteří dělají Bohu radost. Vztah s Bohem je to nejvzácnější, co jako křesťané máme. Nese v sobě touhu Boha stále poznávat, učit se a poslouchat, co nám sděluje do našich životů. Zásadním nástrojem je v tom Bible, modlitby a předpoklad, že chceme mít Boha stále před očima, stále na prvním místě v životě.

Dobrovolná služba

Snažíme se být aktivní. Chceme se podílet na budování církve podle svých schopností. Bůh každému z nás dává nějaký dar či schopnost, kterou můžeme využít pro budování Jeho království. Nejde o to svou činností něco dokazovat Bohu, sobě nebo lidem. Jde prostě o radost z toho, že se můžeme podílet na Božích záměrech už tady na zemi a směřovat svou pozornost více k věčnosti, než jen ke každodenní práci.

Sdílení evangelia

Chceme svoji víru přirozeným způsobem sdílet s ostatními. Křesťanská zvěst je úžasná a náš Bůh je nádherný. Dal nám poznat svou lásku a změnil náš život. Nechceme žít sami pro sebe a pro svou víru. Chceme lidem svým životem i slovem pomoci poznat Boha takového, jaký je.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_e0a.jpg

Pavel Harabus

zoli.jpg

Zoltán Édes

Pomocný pastor pro mládež

edes.zzz@gmail.com

Tomáš Mikuš

Starší sboru

mikus.toom@gmail.com

_DSC9237.jpg

Miroslav Makovička

Starší sboru

mmakovicka@seznam.cz

_DSC9196_edited_edited_edited.jpg

Martin Kučera

Starší sboru

kucera405@gmail.com

72901440_3079241665483079_70968143242193

Karel Hauptman