top of page

Apoštolská církev se řadí mezi letniční církve. Z celosvětové perspektivy je partnerem Assemblies of God.

V den svátku Letnic (židovský svátek úrody), byl po Ježíšově odchodu vylit Duch Svatý. Pro letničnicí církve je charakteristický důraz na vliv Ducha Svatého na zemi, na Bibli jako jediný Bohem daný zdroj pro naši víru a věrouku a Ježíšovo pověření sdílet se všemi lidmi evangelium.

Evangelium je radostná zprávo o tom, že každý člověk může být osvobozen z moci hříchu. To proto, že Ježíš Kristus vzal náš hřích na sebe, zemřel za nás na kříži a vstal z mrtvých. Evangelium stručně vyjadřuje obsah celé křesťanské víry a stojí na něm veškeré křesťanské církve včetně naší.

Ačkoli máme svůj způsob zbožnosti, který je spíše civilnější, uznáváme všechny církve, které stojí na základu Bible a církevní rozdílnost chápeme jako přirozený projev lidské rozmanitosti a různého kulturního prostředí.

bottom of page